Tarja Turunen – The Raw Tour 2022, Arenele Romane, 18.10.2022